Hållbarhet och miljöfrågor

MLC:s målsättning är att bedriva en hållbar verksamhet som tar ansvar för sina anställda och externa intressenter och som har en så liten negativ inverkan på miljön som möjligt. Vi vill också att vår omgivning och anställda är medvetna om vår miljöstrategi och att vi tar ett miljömässigt ansvar.

För att nå hit bedriver vi ett medvetet hållbarhetsarbete genom att analysera vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv och skapar därefter strategier för hur vi ska kunna arbeta med hållbarhet både på kort och lång sikt.

Vi är stolta att säga att vi är certifierande enligt både FR2000 och Fair Transport, vilket är ett kvitto på att vi håller en hög nivå i vårt hållbarhetsarbete. Läs gärna mer om våra hållbara transporter hos Fair Transport.


Socialt ansvar

MLC strävar efter en öppen företagskultur, med möjlighet till stort inflytande som anställd. Likabehandling och mångfald är otroligt viktigt för oss och därför har vi en uppförandekod som all personal ska följa. Vi anser att en mixad könsfördelning, blandad ålder och bred kompetens bland personalen är en stor framgångsfaktor för företaget.

Vi tar samhällsansvar genom att samarbeta med skolor och erbjuda praktikplatser i vår verksamhet. I och med det bidrar vi till en hög branschkompetens och högre andel utbildade förare.

Som lastbilscentral erbjuder vi arbetstillfällen, inte bara för vår egna personal, utan även möjligheter för mindre åkerier som går som underentreprenör via oss.

 

Vi på MLC strävar efter hållbara transporter och vill vara med och bidra till ett större miljöfokus inom branschen. Följ med oss på vår resa!

MLCTransport - Vi är certifierade enligt FR200